Home » Home » Vroege Rehabilitatie

Vroege Rehabilitatie

In onze praktijk bieden wij patiënten met Bellse parese een uitgebreide rehabilitatie aan. Volgens onderzoek* herstellen mensen, die in de eerste 3 dagen na ontstaan van aangezichts- verlamming werden behandeld, sneller en vollediger.

Het doel van vroege rehabilitatie is de maximale verbetering in het werk van gezichtsspieren binnen de eerste 8 weken te bereiken.
Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk behandeling te beginnen.

Maar waarom zijn de eerste 8 weken zo belangrijk?

Het probleem is, dat na 8-12 weken vanaf het begin van de ziekte bij incompleet herstel kunnen al de eerste synkinese gezien worden. Synkinese is het onvrijwillig bewegen van de ene gezichtsspieren, die als compensatie van de zwakte van de andere gezichtsspieren ontstaan. Dit verschijnselen is ontzettend moeilijk te behandelen.

In Nederland wordt de patiënt met de Ziekte van Bell pas na 8 – 10 weken naar een mime-therapeut doorverwezen. Mime-therapie is op vermindering van synkinese gericht. Het is een goede en nuttige therapie, maar helaas kan het restverschijnselen alleen verbergen en niet herstellen. Zonder behandeling krijgt een derde van patiënten met Bellse parese synkinese. Van 200 patiënten, die voor de laatste 3 jaren in onze praktijk behandeld werden, ontwikkelde synkinese ongeveer in 10% van gevallen.

Het doel van vroege rehabilitatie bij de Ziekte van Bell is snel en volledig herstel en de preventie van restverschijnselen.

* Margaret A. Naeser (2007), The Journal of Alternative and Complementary Medicine.