Patiënt 1 voor en

 na de behandeling

MSc M. Petrova - Osolé

 Patiënt 2 voor en

na de behandeling
 • Ziekte van Bell - Hoe groot is het probleem?

 • Bellse parese (aangezichtsverlamming of facialisparese) is een acute perifere eenzijdige zwakte of verlamming van het gezicht.

 • Ondanks dat de Ziekte van Bell niet als ernstige aandoening gezien wordt, houdt rond 30 procent van patiënten een beschadiging over aan de zenuw en heeft last van restverschijnselen. Hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner de kans op volledig herstel.
 • Van uw arts krijgt u oogdruppels, bij ernstige of snel verergerende verlammingen prednison en een antiviraal middel, en advies om twee weken rustig aan te doen. Dat laatste is problematisch want het beste moment om rehabilitatie te beginnen is 1 - 10 dagen na het begin van de gezichtsverlamming.
 • Logopedie of fysiotherapie met gezichtsoefeningen kan vaak alleen na 6 - 8 maanden geadviseerd worden. In deze periode is het al duidelijk dat van volledig herstel geen sprake is. Late rehabilitatie vermindert de kans op complete genezing voor veel patiënten.
 
 • Aangezichtsverlamming - Wat zijn de oplossingen?

 • Patiënten die een behandeling krijgen, herstellen completer en sneller. Het is ook belangrijk om zo snel mogelijk een behandeling te beginnen op het moment dat de eerste symptomen zich voordoen.
 • Volgens het onderzoek herstellen de patiënten die gedurende de eerste week van de ziekte begonnen met rehabilitatie drie keer sneller dan diegene die later begonnen met de behandeling.
 • In onze praktijk bieden wij een complexe rehabilitatie patiënten met Ziekte van Bell aan.

  • Beoordeling van de gezichtshandicap.
  • Tapetechniek gericht op het herstellen van de gezichtssymmetrie.
  • Op-maat-gemaakte gezichtsoefeningen.
  • Massage.
  • Acupunctuur / Biopunctuur.
 • Voor het overzicht van de vergoedingen 2016 kijk hier
 

Rehabilitatie voor mensen met Bellse parese  bij Acuvitae


Uw terapeut MSc. Petrova - Osole: "Ik werk met de Ziekte van Bell sinds 2002..."
 

MSc Margarita Petrova - Osole...

 

Na het behalen van mijn diploma aan de Rostov Medical University, heb ik jarenlang als kinderarts en acupuncturist gewerkt...
 

Ziekte van Bell of aangezichtsverlamming...

 

is een lamheid van de helft van het gezicht, veroorzaakt door een niet functionerende zenuw die...